Symbol zastępczy

1611 Kronika Kromera O sprawach, dzieyach y wszytkich inszych potocznościach Koronnych Polskich

28 000,00 

Brak w magazynie

Opis

Marcina Kromera Biskupa Warmienskiego O sprawach, dzieyach y wszytkich inszych potocznościach Koronnych Polskich: ksiąg XXX przez Marcina Błazowskiego z Błazowa: Wyraźnie ná polski ięzyk przetłumaczone, przydatkámi i dowodami niektoremi poniekąd utwierdzone, y własnym onegoż kosztem z druku ná świat podane. Cum Gratia et Privilegio S. R. M.

w Krakowie w Drukárni Mikołaiá Lobá Roku Pańskiego 1611.

Folio, k. [5], s. 599, [9] – Regestr. Drzeworytowe inicjały.

W reprodukcji: Karta tytułowa i karty do strony 8,  strony 413-416, 463-464 oraz 7 kart nlb. Rejestru w reprodukcji.

[w posiadaniu luźne karty rejestru – 6-7 –
nlb stronice rejestru 11-14]. Ponadto strony 139-140 oraz 411-412
uszkodzone na brzegach ze szkodą dla tekstu.

Pierwsze polskie wydanie kroniki Kromera, dzieła napisanego po łacinie (Martini Cromeri De origine et
rebus gestis polonorum libri XXX, wyd. 1555 r.). Biskup warmiński, historyk i dyplomata w służbie Zygmunta Augusta, Marcin Kromer (1512-1589) reprezentował m.in. Polskę na Soborze Trydenckim. Jego Kronika „głosząc wielkość i chwałę państwa polskiego, wywarła ogromny wpływ na polską, a także czeską historiografię aż po schyłek XVIII w.” (M. Kamler).