Symbol zastępczy

Constitucie Seymu Walnego Koronnego 1621 rok

899,00 

Brak w magazynie

Opis

Constitvcie Seymv Walnego Generalnego Warszawskiego M.DC.XXI

+ Constitvcie Wielkiego Księstwa Litewskiego MDCXXI

+ Uniwersał Poborowy

Kraków 1621

Wczesny siedemnastowieczny polski starodruk prawny.

W drukarni Andrzeia Piotrowczyka, Króla JM Typografa. Format folio (29 x 19 cm), łącznie 42 strony (26 stron konstytucje i 16 nieliczbowanych stron Universału). Bez oprawy, ogólny stan zachowania jak na swój wiek dobry (ślady przebarwień na marginesie). Wiek: 396 lat – niedługo starodrukowi stuknie równe 400 lat!

Starodruk kompletny, bez brakujących stron!

Piękny, duży drzeworyt herbowy na karcie tytułowej!