Instructio Exigedni, Kraków 1601 – z drukarni Łazarzowej

395,00 

Opis

Instructio exigendi thelonei novi finitimi,

tam in Majori quam in Minori Polonia

Cracoviae

in officina architip. Regia Lazari,

Anno Dom. M.DC.I. (1601)

Wczesny siedemnastowieczny starodruk prawny, prawdopodobnie jeden z ostatnich druków drukarni Łazarzowej.

9 kart, wymiary 29x19cm, stan zachowania: dwie pierwsze karty mają duże przebarwienie, później zanikające, brak oprawy. Wiek starodruku: 420 lat!