Symbol zastępczy

NARUSZEWICZ HISTORYA NARODU POLSKIEGO 1784 T5

Opis

ADAM NARUSZEWICZ

HISTORYA NARODU POLSKIEGO

TOM V

WARSZAWA 1784

PANOWANIE PIASTÓW LATA 1251-1333.

W Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospolitey  uprzywileyowaney Gröllowskiey.

Tom piąty z chyba najsłynniejszej polskiej serii historycznej, czyli osiemnastowiecznej Historii Narodu Polskiego Naruszewicza.

Oprawa półskórek, stron XLII+492+reiestr. Stan ogólny jak na swój wiek bardzo dobry(sporadyczne plamki czy przybrudzenia), na karcie tytułowej zaklejone stare wpisy własnościowe + niezbyt czytelna pieczęć herbowa, ładny exlibris dawnego właściciela. Wymiary 18 x 13 cm.

 

Naruszewicz Adam. Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa. Panowanie
Piastów. Tom V. Warszawa 1784. W Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospolitey
uprzywileyowaney Gröllowskiey, 4°, k. [2], s. XLII, k. [2], s. 164, k. [1], s. 165-296,
k. [1], s. 297-374, k. [1], s. 375-492, k. [14, w miejsce 17], winietki, fi naliki, inicjały
(drzeworyty), opr. XIX-wieczna płsk. z dwoma szyldzikami i złoc. 700,-
E.XXIII, 49. Wydanie pierwsze. Tom V obejmuje dalsze dzieje Polski dzielnicowej aż do zjednoczenia
Królestwa przez Władysława Łokietka. Brak trzech końcowych kart „Rejestru”, na pierwszych 60
kartach ślady po owadach (ze stratą tekstu), ubytek dolnego marginesu karty tytułowej (patrz poz.
następne).