Uniwersał Poborowy 1611

699,00 

Na stanie

Opis

Vniwersał poborowy
na Seymie Walnym Koronnym Warszawskim
w Roku MDCXI uchwalony
(1611)

WCZESNY SIEDEMNASTOWIECZNY POLSKI STARODRUK PRAWNY.
20 NIELICZBOWANYCH STRON, WYMIARY 28x19cm, BARDZO DOBRY STAN ZACHOWANIA.