nt1772nt1772

x. Wujek NOWY TESTAMENT 1772 /komplet 2 tomy

7 999,00 

Na stanie

Opis

Ks. J. Wujek
NOWY PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA TESTAMENT
 Cztery Ewangelie…  dzieie apostolskie listy swietych Pawła, Jakuba, Piotra, Jana, Judy,
y Obiawienie S. Jana zawieraiacy…
w Chełmnie 1772
 
 Ładny egzemplarz osiemnastowiecznego Pisma Świętego w języku polskim.
Komplet dwóch części oprawiony razem. Stron 396+ 483, [11], oprawa artystyczna skóra ze złoconym pięciopolowym grzbietem.
E. XIII, s. 25-26. Nowy Testament w przekładzie ks. Jakuba Wujka (1541-1597), jezuity, wybitnego teologa i polemisty. Podstawę przekładu stanowiła łacińska Wulgata, uzupełniona o znane XVI w. teksty greckie i hebrajskie. Publikacja drukarni misjonarzy w Chełmnie, istniejącej przez krótki czas przy Akademii Chełmińskiej. Ucięty dolny margines pierwszej karty tytułowej, ślady zawilgocenia na marginesach części kart, poza tym ogólnie stan dobry . Rzadkie wydanie chełmińskie.