Lubienski swiat 1740_16Lubienski swiat 1740_16

Lubieński ŚWIAT WE WSZYSTKICH CZĘŚCIACH… 1740

12 800,00 

Na stanie

Opis

Świat

we wszystkich swoich częściach większych y mnieyszych,

to iest w Europie, Azyi, Afryce y Ameryce,

w monarchiach, królestwach, xięstwach, prowincyach, wyspach, y miastach,

geograficznie, chronologicznie y historycznie okryślony.

Opisaniem religii, rządów, rewolucyi, praw, zwyczaiow, skarbow, ciekawości y granic każdego kraiu,

z autorów francuskich, włoskich, niemieckich, y polskich zebranym przyozdobiony.

Przez Władysława Łubieńskiego

ROKU MDCCXL. [1740]

Do Druku Wrocławskiey w Śląsku Akademii Societatis JESU,

Dla ciekawego a nie proznuiącego oka polskiego podany.

***

Osiemnastowieczna polska encyklopedia geograficzna z 6 mapami…

Oprawa półskórek 19 wiek, wymiary 34 x 21 cm (folio), stron [12], 656, [11], + 6 map + 1 portret.

Kilka poczatkowych stron (portret autora, karta tyt., dedykacje) z podklejonymi ubytkami, drobne zaplamienia. Mapa świata zachowana w połowie.

Zasadniczo do kompletu brakuje tylko portretu Augusta III i połowy mapy świata.