studia heraldyczne 3studia heraldyczne 3

A. MAŁECKI – Studya heraldyczne. Tomy 1-2. Lwów 1890.

750,00 

Na stanie

Opis

MAŁECKI Antoni – Studya heraldyczne. T. 1-2(komplet)

Lwów 1890. Nakładem autora.

Komplet dwóch tomów cenionego dzieła poświęconego heraldyce. Stron 351+ 399, tabl. 1. oprawa introligatorska półskórek, stan zachowania ogólnie bardzo dobry- (stare znaki własnościowe).

Tytuły niektórych rozdziałów: Zawołania rodowe, Napieczętne znaki w Polsce, Tarcze, herby, hełmy, klejnoty, Wspólności w heraldyce polskiej a czeskiej, Godła mieszczan i nieszlachty w Polsce. „Obszerne 'Studia heraldyczne’ […] oparte na bardzo szerokim i cennym materiale źródłowym, miały wielkie znaczenie w dziedzinie syntezy historycznej; uznano je za dzieło 'pomnikowe’ (O. Halecki), spełniające ważną rolę inspiratorską dla dalszych badań”.