Symbol zastępczy

BIBLIA GDAŃSKA z Apokryfami – Królewiec 1779

3 960,00 

Brak w magazynie

Opis

BYBLIA Święta
to iest: wszystko Pismo swięte Starego i Nowego przymierza;
z żydowskiego i greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone; dopiero ale od rożnych omyłek drukarskich oczyścione. Każdy rozdział summaryami naznaczony i podzielony, obszernieyszymi i naypotrzebnieyszymi parallelami dołożony i poprawiony; A teraz podług edycyi Gdańskiey, roku 1632. świeżo, na Zbudowanie w nayświętszey i prawdźiwey wierze, zborom bożym polskim, po długim żądaniu, po wtory raz iest wystawione.
Roku 1779. W Królewcu

Ładna XVIII-wieczna polska Biblia, wydanie królewieckie.
Oprawa skóra z epoki (otarcia, drobne ubytki) Zawiera: Przedmowa 7k. + Stary Testament stron 968, Apokryfy stron 240, Nowy Testament stron 307, (karta 301/302 podklejona taśmą, dwie ostatnie karty NT 303-307 w reprodukcji na papierze czerpanym, w księdze Ezechiela dwie karty z reperowanym ubytkiem – zobacz foto). Przybrudzenia gdzieniegdzie, poza tym stan ogólnie dobry. Wymiary 19 x 11,5 x 7,5 cm.

Interesujący egzemplarz staropolskiej Biblii, zachowanej zasadniczo w dobrym stanie.

Informacje o Biblii Gdańskiej (za portalem biblijna.strona.pl)

1632 Biblia Gdańska – przekład zlecony przez zbory luterańskie Danielowi Mikołajewskiemu. Tłumaczona w latach 1604-1632 z języków oryginalnych. Przekład obejmuje także księgi deuterokanoniczne (zwane przez protestantów apokryfami Starego Testamentu; umieszczono je między Starym a Nowym Testamentem). Niezwykle wierny językowi oryginałów (a właściwie: ich rekonstrukcji znanych w XVII wieku), jest chyba najlepszą polskojęzyczną ilustracją zastosowania w tłumaczeniu Biblii podejścia filologicznego (zasady formalnej równoważności).Bardzo ciekawy i piękny (w naszym subiektywnym odczuciu) jest język tego przekładu; nie dziwi wcale, że jest to przekład, z którego i dzisiaj korzysta wielu chrześcijan.Ciekawym faktem z historii tego przekładu jest zakaz jego czytania przez katolików, wydany przez Prymasa Jana Wężyka (jako przekładu nieautoryzowanego przez Kościół Katolicki).

Zapraszam do zakupu, ten wiekowy starodruk polski to cenny nabytek do każdej kolekcji!