herbarz lodziaherbarz lodzia

CZARNIECKI-ŁODZIA Kazimierz – Herbarz Polski podług Niesieckiego…Gniezno 1875-1882

1 600,00 

Na stanie

Opis

CZARNIECKI-ŁODZIA Kazimierz. Herbarz Polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz dokumentów familijnych powiększony i wydany przez … T. 1-2 (1 wol., więcej nie wyszło). Gniezno 1875-1882.

Nakładem autora, drukiem J. B. Langiego. str. VII, [1], XXXV, 858; 272, liczne wizerunki herbów w tekście; 22,5cm.

Oprawa twarda współczesny półskórek z złoceniami i zdobieniami na grzbiecie, dodatkowo ochronne introligatorskie etui.

Stan jak na zdjęciach, liczne podklejane ubytki(szczególnie krawędzie na początku i końcu książki, spowodowane to jest niską jakością użytego łamliwego papieru; k.tyt. tomu 2 w reprodukcji)

Skrót herbarza K. Niesieckiego z uzupełnieniami z innych publikacji heraldycznych. T. 2 urywa się na nazwisku Ostrowski, h. Rawicz, gdyż autor zmarł i pozostawił dzieło nieukończone.

Wstęp w pagin. łacińskiej zawiera: O herbach; Godności i urzędy senatorskie, nadworne i ziemskie; Stan szlachecki, Zaszczyty i ordery, Herby (od Abdank do Zbieswitz, wizerunki z krótkim opisem), Monarchowie polscy i książęta litewscy, biskupi i senatorowie, marszałkowie izby poselskiej, generałowie wielkopolscy i marszałkowie trybunału koronnego i litewskiego, Familie szlacheckie (od Abakanowicz do Ostrowski h. Ślepowron).