heral5heral5

Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie 1920

195,00 

Na stanie

Opis

Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie

Tom V, 1920

Stron 130. Oprawa papierowa oryginalna(ubytki grzbietu). Wewnątrz stan kart ogólnie dobry+ (brzegi kart wciąż nierozcięte, nierówne)

Rocznik Tow. Heraldycznego – pismo wydawane w latach 1905-1913 we Lwowie, a w latach 1920-1930 w Krakowie pod redakcją Władysława Semkowicza (początkowo pod nazwą „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego”). Pismo poświęcone było nie tylko heraldyce, ale również sfragistyce i genealogii. Poza artykułami K. Dobrowolskiego, S. Kozierowskiego, S. Mikuckiego, B. Namysłowskiego, H. Polaczkówny, A. Prohaski i innych, pismo zamieszczało polską bibliografię heraldyczno-genealogiczną w opracowaniu Z. Wdowiszewskiego. Rocznik został wznowiony jako „Nowa seria” przez odrodzone Polskie Towarzystwo Heraldyczne i t. I(XII) ukazał się w 1993 r. (ISSN 1230-803X). Od t. I do VIII redaktorem był zmarły w 2010 r. prof. Stefan Krzysztof Kuczyński, obecnie tę funkcję pełni dr Sławomir Górzyński. Rocznik wydawany jest w Warszawie przez Wydawnictwo DiG. Tom X w 2011 r. ukazał się równolegle w języku polskim i angielskim. (Wikipedia)