Symbol zastępczy

1629 Constitucie Seymu Walnego

875,00 

Brak w magazynie

Opis

Constitvcie Seymv Walnego Koronnego

Warszawskiego Dwuniedzielnego

Roku Pańskiego M.DC.XXIX. Dnia 27. Listopada.

W Warszawie [1629]

 

Siedemnastowieczny starodruk prawny w języku polskim.

Format folio (29 x 20 cm), łącznie 24 nieliczbowane strony.

Starodruk zachowany ogólnie w dobrym stanie (ślady dawnego zawilgocenia), oprawa półskórek współczesny.