Symbol zastępczy

1779 DYKCYONARZ STAROŻYTNOŚCI Dla Szkół Narodowych

1 100,00 

Brak w magazynie

Opis

Dykcyonarz starożytności
1779r.
dla
SZKÓŁ NARODOWYCH

Ze Wstepu: „Dykcyonarz starożytności dla Szkół Narodowych przez Imć Xiędza Grzegorza Piramowicza Sekretarza Komissyi Edukacyiney, ze zlecenia Kommissyi Naszey, przez Towarzystwo do ksiąg Elementarnych roztrząśnione, Szkołom Narodowym do użycia podług przepisów Naszych podaiemy. W Warszawie dnia 2 Października Roku 1778.
Dykcyonarz ten przeto Dykcyonarzem Starożytności nazwany iest, iż porządkiem alfabetycznym zawiera w sobie wiadomości obyczaiów starożytnych, mianowicie Greków i Rzymian, bądź w nabożeństwie, bądź w rządzie, bądź nakoniec w domowym ich życiu…
Służy on do zrozumienia dawney historyi, i tych Pisarzów których czytaniem młódź nabiera ięzyka i stylu.
w Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey uprzywileiowaney GROLLOWSKIEY.
OPRAWA – twarda, karton, Stron – 367
WYMIARY (okładka) – 18,5 x 12 cm
Stan dobry („dopiski” na stronie tytułowej przy dacie, reperowany niewielki ubytek w k. tyt., przebarwienia ze starości)