oslawianachoslawianach

1816 O Sławianach i ich pobratymcach. Rozprawy o języku samskrytskim

590,00 

Brak w magazynie

Opis

Walenty Skorochód Majewski 

O Sławianach i ich pobratymcach część I-sza. Rozprawy o języku samskrytskim

(+ rozprawy : Rzecz o archiwach, Rzecz o sztuce dyplomatyczney)

przez W.S. Majewskiego Archiwistę i Pisarza Aktowego Królestwa Polskiego, Tow. Król. Prz. Nauk Członka.  PODLASIANINA

Warszawa 1816 , w Drukarni Wiktora Dąbrowskiego,

stron [4]180 LXIV, Dwie rozkładane tabele, jedna formatu 47×40 cm, druga 38×24 (z lekkim naddarciem).  Oprawa półskórek (otarcia)