gd1660_001gd1660_001

BIBLIA GDAŃSKA, II wydanie 1660 ST

3 980,00 

Na stanie

Opis

(BIBLIA GDAŃSKA – II wydanie)

Biblia Swięta To jest Ksiegi Pisma Swietego Starego Y Nowego Przymierza z Zydowskiego y Greckiego Ięzyka na Polski pilnie y wiernie przetłumaczone, a teraz podług Gdańskiego Exemplarza przedrukowane

Amsterdam 1660

Część Starego Testamentu, z drugiego wydania Biblii Gdańskiej, praktycznie identycznego z pierwszym wydaniem z 1632, jeśli chodzi o rozmiar i układ tekstu.

16 starotestamentowych ksiąg (od Księgi Izajasza do Malachiasza) strony 661-898. Wymiary 19 x 12 cm.  Stan ogólny dobry- , niektóre karty ze śladami przebarwienia/dawnego zawilgocenia, zagięte rogi. Karta tytułowa w reprodukcji.