szarosp2szarosp2

Biblja Szaroszpatacka 1930 – Biblia Królowej Zofii, Bernacki

990,00 

Na stanie

Opis

Ludwik Bernacki

Biblja Szaroszpatacka 1930

Okładka oryginalna kartonowa(ubytki grzbietu, naderwania ). Nakład 220 egzemplarzy.  Stan zachowania kart bardzo dobry (część kart nawet nierozcięta). Przedwojenny foto reprint najstarszego zachowanego polskiego tłumaczenia Starego Testamentu z  latach 1453–1455.  Rzadkie.