KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI Zaczarowana dorożka. 1966

98,00 

Na stanie

Opis

GAŁCZYŃSKI KONSTANTY ILDEFONS. Zaczarowana dorożka.

WARSZAwa 1966.

Wyd, „Czytelnik”. Druk. Pracownia Doświadczalna Drukarstwa przy Katedrze Grafi ki Książki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

wymiary 15 x 18 cm, 10 kart nieliczbowanych. Oprawa oryginalna kartonowa, na licu złocone napisy i czernione zdobienia. Drugie wydanie. 
Oprawę wykonał „Starodruk” w Krakowie. Opracowanie graficzne Jerzy Desselberger.
Bardzo ładne wydanie.