kley_kley_

1650 Kleynoty stołecznego miasta Krakowa, abo kościoły

8 999,00 

Na stanie

Opis

Kleynoty stołecznego miasta Krakowa, abo kościoły, y co w nich iest widzenia godnego y znacznego.

Krótko opisane. Do tego przydany iest katalog Królów Polskich, y Biskupow Krakowskich. powtóre z pilnością przyźrzane, y do druku podane. Przez …  Kraków 1650

+ Kleynotów duchownych stołecznego miasta Krakowa aukcya znamienita.  (bez daty, po 1711)

Wymiary 19 x 15 cm), k. [4], s. 97. [1], k. [8]: (Aukcya), Oprawa pełna skóra z tłoczeniami.
Opis dzieli się na cztery części. W pierwszej opisuje autor miasto i kościoły jego w liczbie 32; w drugiej kościoły na Stradomiu i Kazimierzu, których wylicza 11; w części trzeciej opisuje kościoły na Kleparzu i przedmieściach, których wymienia 16; razem wszystkich 59. W części czwartej kościoły będące w okolicy, a przyłączone 1607 r. do krakowskich przez X. biskupa krak. i tych wymienia cztery. – Poczem idzie Katalog książąt i królów polskich , począwszy od r. 550 do 1649. – Dalej: Katalog biskupów krakowskich i Stacye siedmiu kościołów krak.
Na końcu dzieła tego jest doprawiony przydatek, który ma tytuł: Kleynotów duchownych stołecznego miasta Krakowa aukcya znamienita. – Jest tu przydany opis pięciu kościołów później zbudowanych, dalszy ciąg Katalogu królów polskich i dalszy ciąg biskupów. który kończy się na Kazimierzu Łubieńskim obranym 1711 r. biskupem krakowskim. – Dodatek ten, bez roku i miejsca druku,..” (Estreicher).