qui02qui02

ŚPIEWNIK – KRAKÓW 1802 Tysiąc pieśni!

1 299,00 

Na stanie

Opis

ŚPIEWNIK.  Qui cantat bis orat  („kto śpiewa, modli się podwójnie”)

W Krakowie w drukarni Macieja Dziedzickiego 1802

„Pisano w czasie nayokropnieyszej Woyny roku 1800”.

Rzadki egzemplarz ponad dwustuletniego  śpiewnika, zawierającego prawie tysiąc pieśni na różne okazje.

Stron 1-406, 1-96, 505-645 (brak wstępu, karta tytułowa w reprodukcji na starym papierze), po stronie 406 idzie 96 stronnicowa część zwana „Kalwaryjskie Obchody”, numeracja pieśni zachowana (w sumie 999 pieśni) Wymiary 22 x 17,5 x 4 cm, oprawa twarda. Ogólny stan zachowania dobry- (przybrudzenia). Wiek 219 lat!

Rzadki druk – Estreicher podaje tylko jedną Bibliotekę mającą go w posiadaniu (Ossol.)

Opis z Bibliografii Polskiej (Est. XXIX, s.121):

Spiewnik.Qui cantat bis orat.[Na końcu:] Jmprimatur Cracoviae die 30. Decembris 1800. Anselmus Speiser mpp. Caes. Reg. per Galic. Occid. Librorum Revisor. [Na k. 1 v:] W Krakowie w Drukarni Macieja Dziedzickiego 1802.w 4ce, k. tyt., k. 5 nlb., str. 1-406, 1-96, 505-645.
Jak z powyższego wynika, druk był rozpoczęty w r. 1800, ale ukończony dopiero w r. 1802. Wobec tego dzieło należy do Bibl. XIX w. Ale ponieważ tam nie zostało opisane przez mego ojca, przeto podaję tu o niem krótką wiadomość.
Na odwr. tyt. cytaty z OO. Kościoła i Skargi, poczem dedyk. do Jakóba Bryskiego, prob. m. Dobczyc i Wiśniowy. Poczem wiersz „Do Czytelnika”, pisany „w czasie najokropniejszej woyny Roku 1800”. Dalej: Sposób śpiewania, Zbiór całego dzieła i Poprawa omyłek. Zawiera: Psałterz, Magnificat, Hymny niedzielne, pieśni w różnych przedmiotach, litanje, czasu żniwa, o deszcz i pogodę, w chorobach, w podróży, podczas mszy, pieśni o świętych, w czasie adwentu, chrztu, wesela, pogrzebu, o marności życia itd. Wszystkie pieśni numerowane. Dużo pieśni o świętych polskich. Nr 700 pieśni Kalwaryjskie. Nr 640 o św. Kazimierza. Nr 612 o Cyrylu i Metodym. Nr 915 o św. Stan. Kostce. Nr 853 o Szymonie z Lipnicy. Nr 774 o św. Wojciechu. Nr 800 o św. Stanisławie bisk.
Autorowie pieśni nie są nazwani, ale przeważnie są to przedruki starych pieśni. Wydawcą miał być ks. Folwarski z Kalwarji.Ossol.

8