obyczajeobyczaje

1794 Obyczaie dawnych Chrześcian + trzy Kazania 1810

1 280,00 

Na stanie

Opis

Cztery druki oprawione razem – główny starodruk „Obyczaie” + 3 kazania z 1810 roku.

Obyczaie dawnych Chrześcian 1794, część druga, stron 237

+ Kazanie w dzień uroczystego przystąpienia… przez x. Pawła Szymańskiego 1810,  stron 20

+ Kazanie w dzień uroczystego poświęcenia na biskupa chełmskiego przez Jana Tarnowskiego 1810,  stron 20

+ Kazanie w dzień installacyi na biskupstwo chełmskie przez JX. M Laurysiewicza 1810, stron 16

Oprawa półskórek (niewielkie ubytki grzbietu), karta tytułowa Obyczaiów z reperowanym ubytkiem, format 16 x 9,5 cm.