Biblia Wujka 1840, Stary Testament

385,00 

Na stanie

Opis

Biblia to iest księgi Starego i Nowego Testamentu…

przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca

1840.

Tom 2. Oprawa twarda introligatorska, strony, od 865 do 1468 + IV  Format: 14,6 cm x 22,6 cm

Prezentowany tom drugi  zaczyna się od strony 865 i zawiera następujące księgi:

 • Księgi Przypowieści które Żydzi Misle nazywaią (rozdz. I-XXXI)
 • Ekklesiastes, który Żydowie Koheleth zowią (rozdz. I-XII)
 • Piesn nad Piesniami Salomona, którą po żydowska Sir Hasirim zowią (rozdz. I-VIII)
 • Księgi Mądrości (rozdz. I-XIX)
 • Na Ekklesiastika Jezusa Syna Syra przedmowa
 • Ecclesiastius (rozdz. I-LI)
 • Proroctwo Izaiszowe (rozdz. I-LXVI)
 • Proroctwo Jeremiaszowe (rozdz. I-LII)
 • Proroctwo Jeremiaszowe (rozdz. I-LII)
 • Threny to jest, Narzekania Jeremiasza proroka (rozdz. I-IV)
 • Threny to jest, Narzekania Jeremiasza proroka (rozdz. I-IV)
 • Modlitwa Jeremiasza proroka (rozdz. V)
 • Proroctwo Baruchowe (rozdz. I-VI)
 • Proroctwo Ezechielowe (rozdz. I-XLVIII)
 • Proroctwo Danielowe (rozdz. I-XIV)
 • Proroctwo Ozee (rozdz. I-XIV)
 • Proroctwo Joel (rozdz. I-III)
 • Proroctwo Amos (rozdz. I-IX)
 • Proroctwo Abdiaszowe
 • Proroctwo Jonasa (rozdz. I-IV)
 • Proroctwo Micheaszowe (rozdz. I-VII)
 • Proroctwo Nahum (rozdz. I-III)
 • Proroctwo Habakuk (rozdz. I-II)
 • Modlitwa Habakuka proroka, za niewiadomości (rozdz. III)
 • Proroctwo Sophoniasza (rozdz. I-III)
 • Proroctwo Aggeusza (rozdz. I-II)
 • Proroctwo Zachariasza (rozdz. I-XIV)
 • Proroctwo Malachiasza (rozdz. I-IV)
 • O Prorocech, ktorych czasów żyli, y co było za przedsięwzięcie ich
 • Kronika Proroków y Królów Judzkich, począwszy od Dawida
 • Księgi Pierwsze Machabeyskie (rozdz. I-XV)
 • Księgi Wtore Machabeyskie (rozdz. I-XV)
 • Modlitwa Manasse, Króla Judzkiego, gdy w więzieniu był trzyman w Babilonie
 • Księgi Trzecie Esdraszowe (rozdz. I-IX)
 • Księgi Czwarte Esdraszowe (rozdz. I-XVI)
 • Summa wszytkiey historyiey świętey w Bibliiey opisaney, na śiedm części się rozdziela
 • Spis przedpłacicieli