Symbol zastępczy

Constuticie Seymu Koronnego 1611

1 600,00 

Brak w magazynie

Opis

Constitvcie Seymv Walnego Koronnego Warszawskiego ,

Roku Pań. M.DCI. Dnia 9. Listopada

[1611]

+ Constitucie W.X. Litewskiego  1611

 W Krakowie. W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, Krola J.M. Typographa

Wczesny siedemnastowieczny polski starodruk prawniczy.

Format folio (29 x 19 cm), stron 49 (od strony 39 idą Constitucje WX Litewskiego)

Oprawa półskórek współczesny, ogólny stan zachowania jak na swój wiek dobry (ślady dawnego zawilgocenia). Wiek: 410 lat!

Starodruk kompletny, bez brakujących stron!

Piękny, duży drzeworyt herbowy na karcie tytułowej!