konskons

Constuticie Seymu Koronnego – Warszawa 1628

950,00 

Brak w magazynie

Opis

Constitvcie Seymv Walnego Koronnego Warszawskiego Trzyniedzielnego,

Roku Pań. M.DCXXVIII. Dnia 18. Lipca

[1628]

+ Uniwersał Poborowy  1628

 W Warszawie. W Drukarni Jana Rossowskiego

Krola J.M. Typographa

 

Siedemnastowieczny polski starodruk prawniczy.

Format folio (29 x 19 cm), 36 nieliczbowanych stron.

Oprócz Konstytucji, starodruk zawiera jeszcze Universał poborowy.

Oprawa półskórek współczesny, ogólny stan zachowania jak na swój wiek dobry (ślady dawnego zawilgocenia). Wiek: 389 lat!

Starodruk kompletny, bez brakujących stron!

Piękny, duży drzeworyt herbowy na karcie tytułowej!