kommentarz1kommentarz1

K. Surowiecki Kommentarz, czyli Wykład nowey xięgi objawien 1820

460,00 

Na stanie

Opis

Surowiecki Karol. Kommentarz, czyli Wykład nowey xięgi objawien, pisanéy niegdy
w ięzyku francuzkim przez p. Wolnéy jakobińsko-fi lozofskiego proroka, a przed
lat kilkadziesiąt na polski przetłómaczonéy pod tytułem Rozwaliny.

Warszawa 1820.

Stron 506, wymiary 20 cm, okładka papierowa oryginalna(nieprzycinana). Stan ogólny dobry+

Polemika z tezami francuskiego historyka i filozofa Constantina Volney’a, zawartymi w dziele „Rozwaliny, czyli uwagi nad rewolucjami narodów”