Symbol zastępczy

Korektura Pruska, Jus Terrae Nobilitaits Prusssiae.. Lublin 1749

1 250,00 

Brak w magazynie

Opis

Jus terrestre.{Jus Terrestre Nobilitatis Prussiae Correctum Anno Domini M.D.XCVIII. (1598). 1) De Successionibus. 2) Donationibus et testamentis. 3) Tutelis. 4) Praescriptionibus. 5) Magistratibus et judiciis. 6) Processus in causis civilibus. 7) De finibus regundis. 1) O spadkách. 2) O darowiznách y Testámenciech. 3) O opiekách. 4) O dawnościách . (Tu o zastrzeżeniach przedawnienia) 5) O urzędnikach y Sądách. 6) O postępkách w spráwách potocznych ( tu o postępowaniu w sprawach cywilnych) . 7) O sypániu y postanowieniu granic. (czyli O zakończeniu postępowania) } Olim cum Gratia & Privilegio Sigismundi tertii Regis Poloniae & Sveciae, impressum Gedani, nunc Reimpressum.

Lublini, typis Collegii Societatis Jesu anno 1749.

Przedmiotem aukcji jest wydana równoległe po polsku i łacinie tzw. Korektura Pruska, czyli us Terrae Nobilitaits Prusssiae Correctum Anno MDXCVIII „Prawo Ziemskie Szlachty Pruskiej poprawione w roku 1598”) – zbiór prawa obowiązującego w Prusach Królewskich.

Jej przepisy dotyczyły głównie ustroju sądów oraz prawa procesowego, regulowała również wybrane dziedziny prawa prywatnego – przede wszystkim prawo spadkowe i prawo rodzinne. W dziedzinach nie objętych kodyfikacją obowiązywało prawo chełmińskie. . W praktyce Korektura pruska stosowana była pomocniczo (zwłaszcza w kwestiach spadkowych) w sądownictwie koronnym do początku XIX wieku (z uwagi na precyzję regulacji). W szczególności używał jej sąd asesorski podczas rozpatrywania apelacji od wyroków sądów z miast pruskich i mazowieckich, jak również Trybunał Koronny w analogicznych sprawach (rozstrzyganie apelacji szlachty pruskiej). Geneza sięga 1476 roku, gdy król Kazimierz IV Jagiellończyk ujednolicił system prawa sądowego całej prowincji Prus Królewskich (wobec wszystkich mieszkańców – również szlachty – stosowano prawo chełmińskie). Prawo to stało się niewygodne dla szlachty (zwłaszcza prawo rzeczowe), dzięki jej staraniom zreformowano niektóre działy prawa chełmińskiego. Zebrane i zmodyfikowane prawo chełmińskie zostało zatwierdzone przez sejm walny obradujący w Warszawie w 1598 roku. Sejm zastrzegł przy tym, że wszelkie zmiany wymagają jego zatwierdzenia. Kodyfikacja została nazwana Korekturą pruską, zawierała 158 artykułów w 7 rozdziałach zwanych „tituli” poprzedzonych preambułą, jej sformułowane w języku łacińskim przepisy zostały oparte na prawie ziemskim oraz prawie rzymskim.

Druk .w 4ce, k. 3, str. 105,. Komplet. Kilka błędów w paginacji. Tekst równolegle, po prawej stronie po polsku, po lewej po łacinie. Oprawa miękka z epoki z otarciami, podniszczona,  grzbiet podklejany. Część zasadnicza ( blok) zasadniczo w ładnym stanie pomijając zmęczenie materiału. W wyniku tego przednia okładka jest luźna, podobnie jak dwie pierwsze karty. Tylna okładka ledwo się trzyma reszty i może w każdej chwili oddzielić się od reszty, poluzowana ostatnia karta. . Reszta bloku zwarta. Na jednej karcie na dole, ubytek na marginesie bez szkody dla tekstu. Pojedyncze odbarwienia, w zasadzie wyłącznie na początku. Wszystko jak zdjęciach. Estreicher notował tylko 3 egzemplarze w polskich bibliotekach. Jagiellońskiej, Krasińskich. i Ossolieum. Biblioteka Krasińskich została spalona w 1944, zbiory Ossolineum podzielone na te pozostałe we Lwowie i przywiezione do Wrocławia, także egzemplarz może być w Polsce, a może nie. Tak czy siak rzadka pozycja. Ww. pozycja została po raz pierwszy wydana w 1599 roku, ale wyłącznie po łacinie. Po polsku w Lublinie w 1739, 1749 i 1751 roku.