Symbol zastępczy

Wujek – Ewanielie y Epistoły – Lublin 1686

Opis

Wujek Jakub.
Ewanielie y Epistoły, tak Niedźielne jako y wszystkich Swiąt, ktore w Kościele Kátolickim, według Rzymskiego porządku przez cáły Rok czytáią. Przez D. Iakuba Wuyka Societátis Iesu, przełożone. Przydane są ktorych niebyło w stárych, Lekcye y Ewánielie ná wielu Swiętych. Tákże na Suchedni. Postne w ćiąż idą. w Lublinie w Drukárni Collegij Societátis Iesu Roku Páńskiego. 1686.
Lublin, druk. Jezuicka, 1686.
w 12ce, k. 4, s. 604, 6 nlb.

Właściwie 606: strony 386 i 393 podwójne.
Przed k. tyt. miedzioryt – Matka Boska z Dzieciątkiem. Na odwrocie k. tyt. miedzioryt – herb Firlejów Lewart, otoczony inicjałami: I.L.ZD.W.K.S.S.K. oraz wiersz.
Dedykacja: Jasnie Wielmozny Iey Mci Pani Ioannie Leonorze z Firleiow Witowski Kasztelanowy Sendomierskiy Krzeczowskiy etc. Starosciny, Pani a Dobrodzice naszy … Siostry Karmelitanki Bosse Konwentu Lubelskiego Od Poczęcia Niepokalanego Panny Maryi.
E. XXXIII, 385-6 wymienia inne wydania; zob.: H. Szwejkowska: Biblioteka klasztoru cystersek w Trzebnicy, Wrocław 1955, s. 71.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.