psalmy wspolcz2psalmy wspolcz2

Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny. WŁADYSŁAW BOROWSKI CRL

85,00 

Na stanie

Kategorie: ,

Opis

TYTUŁ: Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny

AUTOR: WŁADYSŁAW BOROWSKI CRL

WYDAWNICTWO: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych

MIEJSCE WYDANIA: Kraków

ROK WYDANIA: 1983

LICZBA STRON: 464, Oprawa twarda

 Bardzo odczuwamy braki komentarzy biblijnych wszelkiego typu w naszej rodzimej literaturze. Dlatego z radością należy powitać komentarz do Psalmów pióra biblisty krakowskiego, ks. Władysława Borowskiego CRL, który od lat pracował nad nowym przekładem Psalmów. Otrzymaliśmy w ten sposób nowy przekład Psalmów (który to już z kolei!?), a z nim krótki komentarz, który Autor określa jako biblijno-ascetyczny. W pracy translatorskiej Autor poszedł za sugestiami Luis Alonso-Schokela, by możliwie wiernie naśladować oryginał. Dlatego Autor pojmuje swój przekład jako wierne naśladownictwo oryginału (zob. s. 8). Zastosował Autor w swoim przekładzie nowe kryteria, a mianowicie: wers, hemistych i strofa. Słusznie zwraca uwagę Autor, że „poezja hebrajska posiada własny system wersyfikacyjny” (tamże). Podstawą poezji hebrajskiej jest wers, który dzieli się na dwa lub trzy hemistychy. […] Hemistychy te wyodrębnia Autor graficznie inaczej niż w wierszu polskim: są one zapisane w osobnych linijkach. „Gdybyśmy zapisali te wiersze (tzn. hemistychy – dop. JCh) w linii ciągłej – twierdzi Autor – inaczej odebralibyśmy całość. Jeżeli podzielimy wiersz zgodnie z oryginałem, łatwiej zrozumiemy jego treść i sens” (tamże). Strofa jest to kilka wersów wyodrębnionych graficznie z całego poematu. Przekład Psalmów dokonany przez ks. Borowskiego jest stroficzny i stąd różni się od innych polskich przekładów. Poszczególne strofy zostały w przekładzie wyodrębnione graficznie.