stani3stani3

STANISLAIDA CZYLI UWAGI NAD PANOWANIEM STANISŁAWA Augusta 1831

195,00 

Na stanie

Opis

Marcin Molski 
Stanislaida albo Uwagi nad panowaniem Stanisława Augusta Króla Polskiego, obejmujące wydarzenia w Polsce aż po rok 1796
1831
Str. 62, Okładka papierowa oryginalna.

Stan zachowania słaby – książka potrzebuje konserwacji – papier się kruszy u dołu, ślady zawilgoceń/przebarwień, ubytek papieru na stronie tytułowej

Informacja o utworze:

Poemat Marcina Molskiego Stanislaida albo Uwagi nad panowaniem Stanisława Augusta, króla polskiego, obejmujące wydarzenia w Polsce aż po rok 1796 powstał po detronizacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wiesław Pusz tak wyjaśnia genezę utworu: „Molski podjął się napisania wierszowanej obrony zdetronizowanego króla w wyniku rozmów z Augustynem Gorzeńskim, wieloletnim generałem-adiutantem Stanisława Augusta; opinie zawarte w poemacie bez wątpienia stanowią odbicie przekonań i sądów Gorzeńskiego”. Jak dalej czytamy,
poemat został napisany „między kwietniem 1796 a lutym 1797”. Początek Stanislaidy (62 wersy), znanej w wielu odpisach i popularnej pod
koniec wieku XVIII i na początku XIX, został opublikowany w 1818 r. w „Tygodniku Polskim i Zagranicznym”, zaś całość ukazała się drukiem dopiero w roku 1831. Utwór ten składa się z dwóch pieśni, z których pierwsza, obejmująca 282 wersy, czytana była w wersjach rękopiśmiennych jeszcze przed wręczeniem pieśni drugiej – znacznie obszerniejszej (1245 wersów) – królowi przez autora
w Grodnie 13 lutego 1797 roku. Obydwie pieśni są w ramach poematu komplementarne, ale każda z nich stanowi też w dużym stopniu odrębną całość. Stanislaida poświęcona jest obronie przed zarzutami i pochwale króla Stanisława Augusta w konkretnym momencie i konkretnej sytuacji, co nadaje jej charakter poezji okolicznościowej, a więc, by przywołać słownikowe wyjaśnienie, tematycznie związanej „z określonymi wydarzeniami życia publicznego lub działalnością powszechnie znanych osób”, zatem niemożliwej do zrozumienia bez
uwzględnienia uwarunkowań jej powstania i funkcjonowania. Należy oczywiście pamiętać, że sam Molski jest znany przede wszystkim jako autor utworów okolicznościowych.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/54570/dabrowski_czym_jest_stanislaida_marcina_molskiego_2012.pdf